x
ç ı t a k l a r
9001:2015 14001:2015

Robot Hattı

Robot Hattı

Çıtaklar Metal ,üretiminde kullanılan robot hattı, metal levhaların kesilmesi, şekillendirilmesi veya birleştirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu robotlar, genellikle önceden belirlenmiş programlar aracılığıyla hareket eder ve metal çıtakların doğru ölçülerde kesilmesini, bükülmesini veya kaynaklanmasını sağlar. Mühendisler, bu robotları tasarlarken, üretim verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve iş güvenliğini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda çalışırlar. Bu sayede, metal çıtakların preslenmesi veya montajı gibi işlemler daha hızlı, daha hassas ve daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir.